Cennik

Cennik licencji użytkowania programu OCOP 4.0

1. Licencja OCOP 4.0 dla jednego nauczyciela, prywatna, na okres 1 roku:
- dla posiadaczy licencji OCOP 2.0-3.040 PLN
- dla nowych użytkowników80 PLN
2. Przedłużenie licencji prywatnej OCOP 4.0 na kolejny rok:40 PLN
3. Licencja OCOP 4.0 dla szkoły, dla dowolnej liczby nauczycieli, na okres 1 roku:
- dla posiadaczy licencji OCOP 2.0-3.0150 PLN
- dla nowych użytkowników300 PLN
4. Przedłużenie licencji OCOP 4.0 dla szkoły na kolejny rok:150 PLN

Ceny gwarantowane do końca roku szkolnego 2016/2017, obejmują również bieżące aktualizacje programu.