Kontakt

Kontakt w sprawie zakupu licencji: http://www.pytlak.com.pl/.

Kontakt w sprawie problemów z instalacją, aktualizacją albo licencją

Formularz kontaktowy (proszę w polu "Produkt/program/temat" wybrać OCOP).

Proszę podawać kontakt zwrotny: telefon, e-mail (oraz w wypadku problemów z aktywacją ID bazy).