Historia zmian w programie

Zmiany w wersji 4.0.1.178:

 • USPRAWNIENIE: opcjonalne kasowanie enterów (znaków podziału wiersza) między kategoriami na giloszu z tyłu świadectwa
 • USPRAWNIENIE: funkcja opcjonalnego "wykreskowywania" pustych pól na giloszu z tyłu świadectwa

Zmiany w wersji 4.0.1.177:

 • BŁĄD: drobne literówki w tekstach w j. angielskim
 • BŁĄD: poprawiony instalator programu - teraz pobierany jest Microsoft SQL Server Express w wersji 2008 R2, wersja 2005 przestała być dostępna na stronach Microsoft w zw. z czym nowa instalacja programu nie była mozliwa
 • POPRAWKA: poprawienie potencjalnych problemów z łączeniem z bazą danych na Windows 8
 • Różne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.1.175:

 • BŁĄD: drobne literówki i błędy w tekstach ocen
 • POPRAWKA: w parametrach stałych w konfiguracji pokazywany (tylko do odczytu) numer szkoły z danych rejestracyjnych
 • POPRAWKA: usprawniona edycja pól roku szkolnego w parametrach stałych w konfiguracji
 • POPRAWKA: próba wejścia w edycję szablonu w niektórych okolicznościach powodowała błąd "range check error"
 • POPRAWKA: instalator programu robi kopię poprzednich szablonów przed ich nadpisaniem, aby zachować ewentualne zmiany zrobione przez użytkownika
 • USPRAWNIENIE: druk frontu świadectwa i gliosza możliwy również bez wypełnionej oceny
 • USPRAWNIENIE: po wykonaniu kopii bezpieczeństwa bazy danych automatycznie otwierany jest folder z kopiami bezpieczeństwa (było trudno dostać się do nie go "ręcznie")
 • USPRAWNIENIE: łatwe otwieranie folderów szablonów w oknie konfiguracji
 • Różne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.0.174:

 • POPRAWKA: zmiana danych nauczyciela działała dopiero po restarcie proggramu
 • POPRAWKA: błędne teksty w edukacji polonistycznej: "zgaduje podczas czytania" -> "robi błędy ortograficzne"

Zmiany w wersji 4.0.0.173:

 • POPRAWKA: poprawiony nieintuicyjny zapis danych osobowych pierwszego nowego ucznia
 • POPRAWKA: zablokowana możliwość edycji szablonów z poziomu podglądu wydruku (prowadziło to do uszkodzenia szablonu)
 • POPRAWKA: poprawione drobne błędy w tekstach
 • Różne zmiany kosmetyczne

Zmiany w wersji 4.0.0.172:

 • BŁĄD: edycja szablonu gilosza (tył i front) była niemożliwa
 • POPRAWKA: poprawki szablonów frf
 • USPRAWNIENIE: diagnostycznie pokazywana jest aktualna ścieżka do szablonu wybranego rodzaju wydruku
 • USPRAWNIENIE: możliwość edycji szablonu "napełnionego" danymi jak i pustego
 • Różne zmiany kosmetyczne

Zmiany w wersji 4.0.0.171:

 • BŁĄD: druk i start programu gdy nie ma połączenia z Internetem - błąd "Socket Error" - nie można było drukować ani zobaczyć podglądu
 • Różne drobne poprawki

Zmiany w wersji 4.0.0.170:

 • POPRAWKA: wyłączone automatyczne wstawianie wielkiej litery w imieniu użytkownika (problem z mgr)
 • POPRAWKA: Aktywacja / Dane rejestracyjne - zmiana "Adres" na "Adres szkoły"

Zmiany w wersji 4.0.0.169:

 • Pierwsza wersja produkcyjna programu


Zmiany w wersji 4.0.0.166:

 • Pierwsza wersja BETA programu w nowej odsłonie (4.0)