Aktualizacja

Aktualizacji programu z wcześniejszych wersji 4.0 do nowszej wersji dokonuje się wykonując zwyczajną instalację programu, jak za pierwszym razem. Jedyne ważne różnice to:

1. Na zakładce instalatora "Zaznacz dodatkowe zadania" wybieramy opcję "Instaluj Kreatora bazy danych i nie zakładaj bazy danych" (ponieważ bazę danych mamy już zainstalowaną).

2. Nie instalujemy serwera bazy danych (ponieważ jest już zainstalowany)

Aktualizacja nie narusza w żaden sposób informacji o rejestracji / aktywacji, tzn. dotychczasowa aktywacja pozostaje nadal ważna.

Jak sprawdzić, czy mam najnowszą wersję?

Nr wersji (build) pojawia się w oknie logowania do programu. Można go też znaleźć w "O programie" w menu "Pomoc". Na samym dole tego okna (jeśli mamy połączenie z Internetem) pojawia się numer najnowszej dostępnej wersji progrmu. Jeśli posiadamy starszą wersję zalecana jest aktualizacja.


Aktualizacja z wersji 3.0

W tym przypadku instalujemy program używając ustawień domyślnych, tzn. instalujemy zarówno Microsoft SQL Server jak i bazę danych. Należy zwrócić uwagę, aby program nie instalował się w folderze z poprzednią wersją 3.0. Różnica między wersją 3.0 a 4.0 jest tak duża, że są to właściwie dwa różne programy, W szczególności programy używają zupełnie innej bazy danych. Istnieje natomiast możliwość migracji danych z wersji 3.0 i 3.0.1 do nowej wersji.